MAHADBT SCHEME

MAHADBT SCHEME 2023 – कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान कृषी यंत्र / अवजारे यांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य

MAHADBT SCHEME 2023 कृषी यंत्र / अवजारे यांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देणे प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिका द्वारे सहभागीदाराना कृशियांत्रिकीकरणास प्रोत्साहित करणे .

MAHADBT SCHEME
APPLY ONLINE

MAHADBT SCHEME 2023 सारांश –

 • कृषी यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे व शेतीमधील उर्जेच्या वापराचे प्रमाण २ KW / हेक्टर पर्यंत वाढविणे.
CLICK HERE
MAHADBT THIBAK SINCHAN YOJANA 2023
CLICK HERE
FOREST DEPARTMENT BHARTI 2023

MAHADBT SCHEME 2023 पात्रता –

 •  शेतकऱ्याचे आधार कार्ड असणे अनिवार्य आहे
 •  शेतकऱ्याकडे ७/१२ उतारा व ८ अ असावा
 •  शेतकरी अनु. जाती , अनु.जमाती मधील असल्यास जातीचा दाखला आवश्यक
 •  फक्त एकाच औजारासाठी अनुदान देय राहील म्हणजेच ट्रॅक्टर किंवा यंत्र/ अवजार
 •  कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे ट्रॅक्टर असल्यास , ट्रॅक्टरचलित औजारासाठी लाभ मिळण्यास पात्र असेल परंतु ट्रॅक्टर असल्याचा पुरावा सोबत जोडणे आवश्यक
 •  एखाद्या घटकासाठी / औजारासाठी लाभ घेतला असल्यास त्याच घटक/ औजारासाठी पुढील १० वर्षे अर्ज करता येणार नाही परंतु इतर औजारासाठी अर्ज करता येईल
CLICK HERE
PMEGP SCHEME 2023

अनुदान

या योजनेतून खालील दिलेल्या कृषी यंत्र / अवजारे यांच्या खरेदी साठी अर्थसहाय्य देण्यात येईल .

 • ट्रक्टर
 • पॉवर टिलर
 • ट्रक्टर / पॉवर टिलर चलित अवजारे
 • बैल चलित यंत्र / अवजारे
 • मनुष्य चलित यंत्र / अवजारे
 • प्रक्रिया संच
 • काढणी पश्चात तंत्रज्ञान
 • फलोत्पादन यंत्र / अवजारे
 • वैशिष्ट्यपूर्ण यंत्र / अवजारे
 • स्वयं चलित यंत्रे
CLICK HERE
PM – ABY 2023 SCHEME

भाडे तत्वावरील सुविधा केंद्र

 • कृषी अवजारे बँकेची स्थापना.
 • उच्च तंत्रज्ञान, उत्पादन सेवा सुविधा केंद्राची स्थापना.
SINAREST TABLET
SINAREST TABLET USES
आवश्यक कागदपत्रे –
 •  आधार कार्ड
 •  ७/१२ उतारा
 •  ८ अ दाखला
 •  खरेदी करावयाच्या अवजाराचे कोटेशन व केंद्र शासनाच्या मान्यताप्राप्त तपासणी संस्थेने दिलेला तपासणी अहवाल
 •  जातीचा दाखला ( अनु. जाती व अनु. जमाती साठी )
 •  स्वयं घोषणापत्र
 •  पूर्वसंमती पत्र

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *