FOREST DEPARTMENT महाराष्ट्र वन विभागात 2417 जागांसाठी मेगा भरती जाहिरात प्रसिद्ध

FOREST DEPARTMENT महाराष्ट्र वन विभागात 2417 जागांसाठी मेगा भरती जाहिरात प्रसिद्ध

FOREST DEPARTMENT महाराष्ट्र वन विभागात विविध पदांसाठी मेगा भरीतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे , या मध्ये एकूण २४१७ पद भरण्यात येणार असून त्या बद्दल ची माहिती आज आपण जाणून घेणार आहोत. FOREST DEPARTMENT पदाचे नाव व तपशील – FOREST DEPARTMENT शैक्षणिक पात्रता – पद क्र. १ – १२ वी (विज्ञान / गणित / भूगोल…

talathi mega bharti तलाठी पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध, ४६२५ पदांसाठी भरती,

talathi mega bharti तलाठी पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध, ४६२५ पदांसाठी भरती,

talathi mega bharti : महाराष्ट्र शासनाच्या महसलू विभागाअंतर्गत तलाठी (गट-क) संवर्गातील एकुण – 4625 पदांच्या सरळसेवा भरती करीता जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भुमि अणभलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे कार्यालयाकडुन दि.17 ऑगस्ट 2023 ते दि. 12 सप्टेंबर 2023 या कालावधीत महाराष्ट्रतील एकुण 36 जिल्हा केंद्रावर ऑनलाइन (Computer Based Test) परिक्षा घेण्यात येईल. अ.क्र. संवर्ग वेतन श्रेणी एकुण…